• Καλωσήρθατε στο Logoteleia.gr! Επικοινωνήστε μαζί μας Καλωσήρθατε στο Logoteleia.gr! Πραγματοποιήστε
  Δωρεάν Αξιολόγηση
 • Πότε το παιδί μου χρειάζεται Λογοθεραπεία?

 • Αξιολογητικά Εργαλεία

 • Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών

  Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό στην κατηγορία του διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ασχολείται με την αξιολόγηση του φωνολογικού συστήματος των ελληνόφωνων παιδιών και το οποίο έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό. H δοκιμασία στηρίχτηκε στα αποτέλεσμα μακροχρόνιας ερευνητικής εργασίας για την φωνητική και φωνολογική εξέλιξη των παιδιών στην Ελλάδα η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα Έρευνας του Πανελλήνιου Σύλλογο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών σε δείγμα 300 παιδιών ηλικίας 2,6 έως 6,0 ετών.

  Δοκιμασία Εκφραστικού και Αντιληπτικού Λεξιλογίου

  Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας προσπάθειας για την κατασκευή σταθμισμένων εργαλείων σε θέματα γλωσσικής ανάπτυξης στην ελληνική γλώσσα. Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Ο έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται από καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα.

  Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας “ΠΛΑΣΗ”

  Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αξιολογητικές ανάγκες παιδιών Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου που προσέρχονται με αίτημα τις δυσκολίες στη μαθησιακή επίδοση. Ένα μεγάλο ποσοστό των περιστατικών αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλωσσική ανάπτυξη η οποία συχνά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή επίδοση και τη γνωστική εξέλιξη

  Λογόμετρο

  Το Λογόμετρο αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών.Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

  Μέταφων

  Το ΜέταΦΩΝ Τεστ είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή. Το ΜέταΦΩΝ Τεστ παρέχει στους ειδικούς τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και σχεδιασμό προγράμματος αντιμετώπισης σε παιδιά υψηλού κινδύνου για εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών.

  Εικόνες Δράσης, Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας

  Η παρούσα έκδοση, ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας, αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην κλινική πράξη του τομέα των διαταραχών επικοινωνίας καθώς η ανάγκη για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι μείζονος σημασίας για την σχολική τους πρόοδο. Η παρούσα δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.

  • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
  • Διαταραχές Επικοινωνίας
  • Διάχυτες Αναπτυξιακές διαραχές
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα “ΔΕΠΥ”
 • Θεραπευτικοί Μέθοδοι

 • ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ

  Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ "ΑΒΑ"

  Η παρέμβαση αυτή εφαρμόζεται σε πλαίσιο 1:1 (θεραπευτής-παιδί) και απαιτεί αυξημένη δόμηση τόσο του θεραπευτικού περιβάλλοντος όσο και του θεραπευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι αυστηρά εξατομικευμένο και να βασίζεται στο γνωστικό-συμπεριφορικό προφίλ του παιδιού με ΔΑΦ, την ηλικία του και τις ανάγκες του. Μέσα από ένα πρόγραμμα ABA, το παιδί εκπαιδεύεται στον λόγο, στην επικοινωνία, στη διαχείριση συμπεριφοράς και συναισθημάτων, σε γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, προμαθησιακές και μαθησιακές δεξιότητες, σε πρακτικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτό-υπηρέτησης, σε προεπαγγελματικές δεξιότητες, κτλ.

 • Αναπτυξιακά Ορόσημα 0-4 ετών

 • 0-6 μηνών

  • Τρομάζει στο άκουσμα κάποιων ήχων

  • Μπορεί να αναγνωρίσει ήχους

  • Μπορεί να μιμηθεί κάποιους ήχους

  • Γυρνάει το κεφάλι στην κατεύθυνση του ήχου

  • Παράγει ψιθύρους ή ευχάριστους ήχους

  • Μπορεί να επαναλαμβάνει τους ήχους που ακούει

  • Το κλάμα του διαφοροποιείται αναλόγως την ανάγκη που θέλει να εκφράσει

  • Μπορεί να χρησιμοποιήσει ήχους, ακόμη και χειρονομίες για να εκφράσει τις ανάγκες του

  • Χαμογελάει όταν κάποιος του μιλάει

  • Χρησιμοποιεί διάφορες εντάσεις φωνής

  • Διαφοροποιεί το ύφος της φωνής του

  • Όταν μουρμουρίζει, παράγει τα φωνήματα /m/, /b/, /p/

 • 6-12 μηνών

  • Ανταποκρίνεται στο άκουσμα του ονόματός του

  • Μπορεί να ακούσει και να μιμηθεί περισσότερους ήχους

  • Αντιλαμβάνεται το ναι και το όχι

  • Όταν μουρμουρίζει έχει ποικιλία στους ήχους που παράγει

  • Καταλαβαίνει λέξεις σχετικές με συνηθισμένα αντικείμενα, όπως χυμός, κρέμα, παπούτσι

  • Μπορεί να ακούει όταν κάποιος του μιλάει

  • Το μουρμούρισμα αρχίζει να γίνεται ακατάληπτη γλώσσα

  • Προκειμένου να προκαλέσει την προσοχή, μιμείται μερικούς ήχους ακόμη και όταν κλαίει

  • Χρησιμοποιεί τα ουσιαστικά

  • Στο λεξιλόγιο αντίληψης έχει πλέον 1 ή περισσότερες λέξεις

  • Αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις απλές εντολές

  • Στο λεξιλόγιο έκφρασής του υπάρχουν από 1 έως 3 λέξεις

 • 12-18 μηνών

  • Μιμείται τα πρότυπα επιτονισμού των ενηλίκων

  • Κάνει ηχολαλία και παράγει μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί)

  • Δεν χρησιμοποιεί μερικά από τα αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα

  • Μπορεί να ακολουθεί τις απλές εντολές που λαμβάνει

  • Αντιλαμβάνεται από ένα έως τρία μέρη του σώματος

  • Το λεξιλόγιο έκφρασης αποτελείται πλέον από τρείς έως είκοσι λέξεις, οι οποίες είναι κυρίως ουσιαστικά

  • Κάνει χειρονομίες παράλληλα με την ομιλία του

  • Ζητάει να του δώσουμε κάποια από τα αντικείμενα που του αρέσουν

 • 18-24 μηνών

  • Πλέον χρησιμοποιεί τις λέξεις συχνότερα από την ακατάληπτη ομιλία (νεολογισμοί)

  • Η ομιλία του αρχίζει να γίνεται εν μέρει αντιληπτή και στους ξένους (25 – 50%)

  • Ξεκινάει τους συνδυασμούς ρημάτων και ουσιαστικών

  • Χρησιμοποιεί πλέον τις αντωνυμίες

  • “Χρωματίζει” κατάλληλα την φωνή του όταν κάνει ερωτήσεις

  • Μπορεί να απαντήσει όταν το ρωτήσουμε «τι είναι αυτό;»

  • Δείχνει να του αρέσει να ακούει ιστορίες

  • Καταλαβαίνει πλέον πέντε μέρη του σώματός του

  • Ονοματίζει σωστά ορισμένα οικεία αντικείμενα

  • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο αποτελείται από 50 έως 100 λέξεις (ή και περισσότερες)

  • Αντιλαμβάνεται 300 ή περισσότερες λέξεις

 • 2 έως 3 ετών

  • Ο λόγος του είναι κατανοητός σε ποσοστό 50 έως 75%

  • Κάνει ηχολαλία όταν δυσκολεύεται στην ομιλία

  • Μπορεί να αντιληφθεί το «ένα» και τα «πολλά»

  • Ονοματίζει σωστά τα διάφορα αντικείμενα

  • Ονομάζει τις εικόνες που βλέπει στα βιβλία

  • Γνωρίζει τα διάφορα μέρη του σώματος με το όνομά τους

  • Μπορεί να υπακούει σε απλές εντολές, καθώς και να απαντάει απλές ερωτήσεις

  • Του αρέσει να ακούει ιστορίες ή τραγούδια

  • Αρχίζει τις ερωτήσεις 1 ή 2 λέξεων

  • Βάζει στην σειρά Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο χρησιμοποιώντας φράσεις 3-4 λέξεων

  • Μπορεί να χρησιμοποιεί προθέσεις, άρθρα, ρήματα σε ενεστώτα, πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο

  • Το αντιληπτικό του λεξιλόγιο περιλαμβάνει από 500 έως 900 λέξεις (ή περισσότερες)

  • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο περιλαμβάνει από 50 έως 250 λέξεις (ή περισσότερες)

  • Το εκφραστικό λεξιλόγιο αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς αυτό το διάστημα

  • Μιλάει δυνατά

  • Τα φωνήεντα τα χρησιμοποιεί σωστά

  • Τα σύμφωνα σε αρχική θέση τα χρησιμοποιεί σωστά

  • Παράγει περίπου 25 φωνήματα

  • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»

 • 3 έως 4 ετών

  • Αντιλαμβάνεται πως λειτουργούν τα αντικείμενα

  • Κατανοεί διαφορές σε έννοιες όπως: μικρό – μεγάλο, μέσα – έξω, ξεκινώ-σταματώ

  • Ακολουθεί σύνθετες εντολές που περιλαμβάνουν δύο ή και τρία μέρη

  • Κάνει απλές ερωτήσεις

  • Απαντάει σε απλές ερωτήσεις: τι, γιατί, που, ποιος

  • Κάνει προτάσεις με 4 ή και 5 λέξεις

  • Γνωρίζει τα περισσότερα αντικείμενα με το όνομά τους

  • Τα ουσιαστικά και τα ρήματα είναι πιο συχνά μέσα στις προτάσεις του

  • Αντιλαμβάνεται το παρελθόν και το μέλλον

  • Το αντιληπτικό του λεξιλόγιο είναι 1200-2000 λέξεις

  • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο είναι 800-1500 λέξεις

  • Η ομιλία του είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό καταληπτή (80%)

  • Βελτιώνεται η χρήση της γραμματικής

  • Κάνει σωστά την χρήση του “είμαι” και “είναι” μέσα σε προτάσεις

  • Μπορεί τα τοποθετήσει σε χρονολογική σειρά δύο γεγονότα

  • Μπορεί να συζητάει

  • Κάνει καλή χρήση του ομαλού πληθυντικού, καθώς και ρημάτων σε αόριστο και κτητικών αντωνυμιών

 • Επικοινωνία

  • Διεύθυνση

   Ηλία Ηλίου 5
   Μυτιλήνη

  • Τηλέφωνο & E-mail

   Τηλέφωνο: 6976483580, 2251041842

   info@logoteleia.gr

  • Ωράριο Λειτουργίας

   Δευτέρα – Παρασκευή
   14:00 – 21:00

   Σάββατο
   08:00 – 16:00

   Κυριακή
   Κλειστά