Δυσλεξία

  • Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή του γραπτού λόγου που εμφανίζεται με προβλήματα στην αποκωδικοποίηση και ανάγνωση μεμονομένων λέξεων , ως συνέπεια μπορεί να εμφανιστεί δυσκολία στην ανάγνωση , στην γραφική επιδεξιότητα , στην ορθροφία και/ ή στην αριθμητική.