Ειδική Διαπαιδαγώγηση

 • Η Ειδική διαπαιδαγώγηση ή αλλιώς ειδική αγωγή, είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχοντας ως στόχο την ενσωμάτωσή τους είτε στο σχολικό πλαίσιο , είτε στα ατομικά προγράμματα μάθησης .Κάθε ειδική προσέγγιση που προσφέρεται σε ένα παιδί, η οποία είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη που προσφέρεται στα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του, αποτελεί κομμάτι της ειδικής διαπαιδαγώγησης-ειδικής αγωγής.

  Η Ειδική διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα σε παιδιά με:

  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
  • Δυσκολίες Λόγου και Ομιλίας ( Δυσκολίες που επηρεάζουν την επίδοση του παιδιού στο σχολείο, την επικοινωνία και την σχέση του με τους συνομηλίκους)
  • Νοητική υστέρηση (οριακή, ελαφριά, μέτρια, σοβαρή, βαριά)
  • Διαταραχές της συγκέντρωσης/ προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
  • Αισθητηριακά ελλείμματα (ακοής/όρασης που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τη σχολική του επίδοση)
  • Δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής( επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, δυσκολία στην συναναστροφή με συνομηλίκους)
  • Κινητικές δυσκολίες (δυσκολίες που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και χρίζουν αναπροσαρμογής του εκάστοτε περιβάλλοντος)

   

  Στόχος του μαθησιακού προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να καλύψουν τυχόν μαθησιακά κενά, να εξελίξουν την αυτοπεποίθησή τους και να ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό περιβάλλον.

   

  Πιο συγκεκριμένα οι τομείς που επικεντρώνεται το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι:

  • Διδασκαλία ανάγνωσης, ορθογραφίας, εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων.
  • Εκμάθηση στρατηγικών για τη μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
  • Εμπλουτισμός λεξιλογίου, ανάπτυξη περιγραφικής και αφηγηματικής ικανότητας
  • Ενίσχυση Αντιληπτικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων (μνήμη, οπτική αντίληψη, λογική σκέψη, προσοχή )
  • Εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς, οριοθέτησης και κοινωνικής προσαρμογής
  • Ανάπτυξη δημιουργηκότητας και φαντασίας του παιδιού.