Σχολική Μελέτη

  • Η Σχολική Μελέτη έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στη νέα σχολική πραγματικότητα. Για τους μικρούς μας φίλους, το σχολείο είναι μια καινούρια εμπειρία που εκτός από κοινωνικές επαφές, παιχνίδι και εκδρομές, έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Οι μαθητές οφείλουν να αναλάβουν τις σχολικές τους ευθύνες και να αναπτύξουν δεξιότητες όπως οργάνωση, συγκέντρωση, συνεργασία, αποδοτικότητα, επιμέλεια και πολλές ακόμα. Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, οι μαθητές ολοκληρώνουν τη μελέτη όλων των σχολικών μαθημάτων.

     

    • Οργάνωση της καθημερινής σχολικής μελέτης για παιδια δημοτικού.
    • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.